DMWC ProjectsLatest

Платформа за женско семејно претприемништво, поддржан од амбасадата на Словенија

Цел на проектот:

  • Обука на 30 девојки, жени вклучително и жени од ранливи категории од различен етнички состав од рурални и градски подрачја од Р. С. Македонија – Скопје, Струмица, Струга,
  • Обука на мануелни вештини во занаетчиство во сверата на шиење, плетење, везење,
  • Обука во оспособување во претприемачки вештини и создавање на сопствен бренд,
  • Крајна цел е самовработување и обезбедување егзистенција во земјата, како и поттик на останатите млади да го следат нивниот пример.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *