DMWC Projects

ДМВЦ Конференција “Од органска и бавна храна до зелена планета“

Почитувани,
Здружението Добредојде Маседониа Велкам Центар ве поканува да присуствувате на ДМВЦ Конференција “Од органска и бавна храна до зелена планета“ во вторник на 3 мај, 2022 од 11 до 13 часот во Европска Куќа ( Делегација на ЕУ)
Во прилог агенда за конференција.
Ве молам за потврда на вашето присуство,
Со почит,
Емилија Миладинова Аврамчева
Dobredojde” Macedonia Welcome Centre